สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง


 • 20170703155418ผักบุ้งจีนยอดไผ่ 9.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ผักบุ้งจีน ยอดไผ่ 9
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105158
  ขนาด : 400 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160806103848morning glory Yodpai9.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน ยอดไผ่9
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101011
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 150.00 บาท

   

 • 20160806101204morning glory paingen.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้ง ไผ่เงิน
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101020
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 125.00 บาท

   

 • 20160815110448sanee20 10kg-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน เสนี20
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301030
  ขนาด : 10 กิโลกรัม
  ราคา : 800.00 บาท

   

 • 20160815102504sanee20 1kg-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน เสนี20
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301021
  ขนาด : 1 กิโลกรัม
  ราคา : 100.00 บาท