สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ผักชี


 • 20170703170106ผักชีสายสมร.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ผักชี สายสมร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105163
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815164028tsa03-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่งนครสวรรค์
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603002
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 500.00 บาท

   

 • 20160813170434nakonsawan.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่งนครสวรรค์
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11601001
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20160815144926li07-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่งเพชรสมบูรณ์
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701027
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160815140938li21-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาวสิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701028
  ขนาด : 1/4ปอนด์
  ราคา : 30.00 บาท

   

 • 20160806100303green bean lamnamshe.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103059
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160729172212cilantro saisamorn.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี สายสมร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101013
  ขนาด : 350 กรัม
  ราคา : 90.00 บาท

   

 • 20160729171846cilantro saipiroon.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี สายพิรุณ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101013
  ขนาด : 300 กรัม
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20160815150921ch01-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี พูนผล
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201008
  ขนาด : 300
  ราคา : 70.00 บาท

   

 • 2016081510241510301007-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301007
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 95.00 บาท

   

 • 20160814132043cilantro lotus-500x500.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี โลตัส
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10201021
  ขนาด : 300 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท