สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์โหระพา


 • 20170703161916โหระพาจัมโบ้.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ โหระพา จัมโบ้
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105202
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815144142li22-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพาสิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701035
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20160806095402Big basil.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา จัมโบ้
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101017
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 70.00 บาท

   

 • 20160815102727pack14-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305002
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท