สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์พริกเล็ก


 • 20170704064659พริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท 2.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ซุปเปอร์ฮอท 2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105177
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703154248พริกซุปเปอร์ฮอท.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ซุปเปอร์ ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105183
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815144447li31-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหอมบูรพา
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10703001
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 20160806143840chili super hot 1 big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103019
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160806124443chili super hot 1.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103018
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 420.00 บาท

   

 • 20160806102324chili SH.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103017
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 140.00 บาท

   

 • 20160815135758ky14-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเรดฮอท
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603068
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 850.00 บาท

   

 • 2016081511051310303003-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ดกยอดธง
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301007
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160717132518chili yokkhao31.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มขาว หยกขาว31
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103011
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,050.00 บาท

   

 • 20160717132130chili petdam.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู เพชรดำ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103116
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท

   

 • 20160717131921chili super hot 2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103014
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,050.00 บาท