สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ


 • 20170705134541มะเขือเทศ ทับทิมแดง ที2021.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ มะเขือเทศ ทับทิมแดง ที2021
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603123
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 250.00 บาท

   

 • 20170703140316มะเขือเทศพวงชมพู.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ มะเขือเทศลูกผสม F1 พวงชมพู
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105185
  ขนาด : 200 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160806142020teppratan.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศสีดา เทพประทาน
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103114
  ขนาด : 2,000 เมล็ด
  ราคา : 650.00 บาท

   

 • 20160806134039tomato seeda petchompoo.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ เพชรชมพู
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103046
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 470.00 บาท

   

 • 20160806104407tomato seeda.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ เพชรชมพู
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 101103045
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 155.00 บาท

   

 • 20160815133438tony ta104-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศราชินี โทนี่
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603069
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 350.00 บาท

   

 • 20160717133228tomato seeda petchompoo big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ เพชรชมพู
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103047
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท