สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์บวบ


 • 20170705150715บวบหอม.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบหอม
  ตรา บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จำกัด
  รหัสสินค้า : 70103043
  ขนาด : 60 กรัม
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20160815152024av09-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยมซิโก้69
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403017
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160806122417Zucchini vickerA.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103149
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 370.00 บาท

   

 • 20160806121046Zucchini paktai.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ปักษ์ใต้
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103143
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 330.00 บาท

   

 • 20160806120732Zucchini superA.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103087
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 350.00 บาท

   

 • 20160806120110Zucchini cesar.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซีซาร์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103084
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 330.00 บาท

   

 • 20160806115614Zucchini hercules.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม เฮอร์คิวลิส
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103081
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160725174842dok srinil 250g.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ดกศรีนิลTA081
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603037
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,250.00 บาท

   

 • 20160725165522dok srinil 100g.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ดกศรีนิลTA081
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603036
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 500.00 บาท

   

 • 20160725165222sri nual.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยมดก ศรีนวลTA027
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603032
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 450.00 บาท

   

 • 2016081511062010303060-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกเขียว
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303060
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท

   

 • 2016081510592210303061-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกดำ
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303061
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160724114806komphagkeaw.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกเขียว
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305002
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160814132714zucchini snakky004-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบ สเน็กกี้004
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203064
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 140.00 บาท

   

 • 20160707191613Zucchini hercules big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม เฮอร์คิวลิส
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103082
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,200.00 บาท

   

 • 20160707191344Zucchini superA big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103088
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,350.00 บาท

   

 • 20160707175252Zucchini cesar big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซีซาร์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103085
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,200.00 บาท