สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์แมงลัก


 • 20170703163027แมงลักหอมไท.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แมงลัก หอมไท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105181
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815141128li23-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลักสิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701036
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 30.00 บาท

   

 • 20160729174219mangluk.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลัก ศรแดง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105044
  ขนาด :
  ราคา : 20.00 บาท