สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์กะเพรา


 • 20170703155943กระเพราเขียวกลิ่นไท.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ กะเพราเขียว กลิ่นไท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105180
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815144312li11-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กะเพราพันธุ์ทิพย์สิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701034
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20160806094110kaprao big green.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กะเพรา เขียวใบใหญ่
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101015
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 2016081513322902-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กะเพราสปีค2000
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10601004
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 80.00 บาท

   

 • 20160725103320kapao kaset.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กะเพรา เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301010
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท