สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

มะเขือเทศ เทพประทาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรแดงการเกษตร

   ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่ตลาดเกษตรสุวพันธุ์เมืองทอง

ซึ่งเป็นตลาดเกษตรใจกลางเมืองอ่างทอง โดยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายปัจจัยผลิต

ทางการเกษตร ทั้งปลีกและส่ง เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก พืชไร่ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์

สารเคมีป้องกัน-กำจัดศัตรูพืชโรคพืช และวัชพืช นอกจากนี้เรายังเป็นตัวแทน

จำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร และวัสดุเพาะกล้า

เช่น เทปน้ำหยดอุปกรณ์ระบบน้ำหยด พีทมอส ถาดเพาะกล้า และต้นกล้าพืชผัก


    ด้วยประสบการณ์มากกว่า 18 ปี ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกร

เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านเมล็ดพันธุ์พืช เราได้ใส่ใจกับคุณภาพ

ของเมล็ดพันธุ์เป็นอันดับต้นๆ เพราะเมล็ดพันธุ์เป็นเป็นจุดเริ่มต้นในการเพาะปลูกพืช

ถ้าเมล็ดพันธุ์ไม่มีคุณภาพ เช่น ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่ต่ำ สามารถสังเกตได้

จากเมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งอาจมีเหตุผลมาจากการ

เก็บรักษาระหว่างรอการจำหน่ายอย่างไม่มีคุณภาพ

เช่น การเก็บเมล็ดพันธุ์ตากแดด หรือ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในที่ร้อนและชื้น

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพได้เร็ว ดังนั้นถ้าเมล็ดพันธุ์คุณภาพไม่ดี

ผลผลิตจะมีคุณภาพที่ไม่ดี ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้

ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรแดงการเกษตร ได้สร้างห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ควบคุมอุณหภูมิ

20 – 25 C สำหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชระหว่างรอจำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อให้

เกษตรกรมั่นใจได้ว่าจะได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพสูง

Image 1

 

  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3