สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์คะน้า


 • 20180214143803คะน้า สปาต้า.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้ายอด พันธุ์ สปาต้า
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905020
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20180214094856คะน้า สปาต้า.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้ายอด พันธุ์ สปาต้า
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14901001
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20171205143508คะน้าใบ.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้า พันธุ์คะน้าใบ
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205011
  ขนาด : 10 กรัม 2000 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205143155คะน้ายอด.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้า พันธุ์คะน้ายอด
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205012
  ขนาด : 10 กรัม 2060 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20170703154913คะน้าบางบัวทอง 35.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ คะน้า บางบัวทอง 35
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105160
  ขนาด : 4,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 2016081515013311-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้าปลาวาฬยอดบิ๊ก456
  ตรา กำไลทองการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10901002
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 105.00 บาท

   

 • 20160815144756li17-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้าเพชรน้ำเอก
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701004
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 90.00 บาท

   

 • 20160815141157li09-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้าเพชรน้ำเอก
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701003
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20160806100730kale bangbuatong35.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า บางบัวทอง35
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101002
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 130.00 บาท

   

 • 20160806094748kale bangbuatong35.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า บางบัวทอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101001
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 65.00 บาท

   

 • 20160815150639chinese kale jumbo500g-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้าฮ่องกง จัมโบ้
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201022
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 250.00 บาท

   

 • 20160815150600ch04-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า จัมโบ้919
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201002
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 105.00 บาท

   

 • 20160815150455ch03-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า กวนอู
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201011
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20160725193015chinese kale jumbo100g.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้าฮ่องกง จัมโบ้
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201021
  ขนาด : 60 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 20160725192625919.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า จัมโบ้919
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201025
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 20160815150335ch05-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า กวนอู
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201010
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 20160724161345maharaj55 big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า มหาราช55
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301002
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 130.00 บาท

   

 • 20160724104124maharaj55 small.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า มหาราช55
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301001
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20160814132159ct31-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า เจ้าคุณทิพย์
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10201005
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 135.00 บาท

   

 • 20160713120808Chinese Kale.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า ฮ่องกง
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205020
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713120520chinese kale (2).jpg
 • เมล็ดพันธุ์ คะน้าใบ
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205017
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713114147chainese kale 2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้ายอด
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205018
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160711164858Iris012.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า ยอดไอรีส012
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10201001
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 350.00 บาท