สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ผักโขม


 • 20171208092428ผักโขมจีน ไวท์ ลีพ936.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขมจีน พันธุ์ ไวท์ ลีพ 936
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605009
  ขนาด : 5.77 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171208092100ผักโขม ต้นขาว ทีเอ025.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขม พันธุ์ ต้นขาว ทีเอ025
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605061
  ขนาด : 5.77 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171208091643ผักโขม เรดลีฟ TA026.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขม เรด ลีฟ TA026
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605060
  ขนาด : 3 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171129111424ผักโขม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขม
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205009
  ขนาด : 3 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160815143808li05-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขมกลมขาว สิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701022
  ขนาด : 300 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20160815122731ky22-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขมไวท์ลีฟ936
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10601018
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 150.00 บาท

   

 • 20160815122621ky23-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขมต้นขาวTA025
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10601002
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 150.00 บาท

   

 • 20160815122455ky15-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขมกรีนลีฟ
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10601016
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 150.00 บาท

   

 • 2016081510322210301006-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขม เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301006
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20160713142302garden spurge.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขมแดง
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205028
  ขนาด : 3 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท