สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ผักชี


 • 20180214144548ผักชีลาว วันทอง.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว พันธุ์ วันทอง
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905024
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20180214144257ผักชี ศรีสัชนาลัย.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี พันธุ์ ศรีสัชนาลัย
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905022
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20180214143954ผักชีพื้นบ้าน วู้ดดี้.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ผักชีพื้นบ้าน พันธุ์วู้ดดี้
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905021
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20180214100928ผักชีลาว วันทอง.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว พันธุ์ วันทอง
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14901005
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20180214100704ผักชี ศรีสัชนาลัย.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี พันธุ์ ศรีสัชนาลัย
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14901004
  ขนาด : 80 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20180214100326ผักชีพื้นบ้าน วู้ดดี้.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ผักชีพื้นบ้าน พันธุ์ วู้ดดี้
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14901003
  ขนาด : 70 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20180214100149ผักชี ฟ้าประทาน.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี พันธุ์ ฟ้าประทาน
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14901002
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20171208102012ผักชี เพิ่มผล.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี พัันธุ์ เพิ่มผล
  ตรา กำไลทองการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10901013
  ขนาด : 300 กรัม
  ราคา : 70.00 บาท

   

 • 20171205151125ผักชีลาว.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205059
  ขนาด : 10 กรัม 4300 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205144300ผักชีฝรั่ง.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่ง
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 10205017
  ขนาด : 1 กรัม 2000 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205144112ผักชี 3A.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีพันธุ์ 3A
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205073
  ขนาด : 10 กรัม 870 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20170703170106ผักชีสายสมร.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ผักชี สายสมร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105163
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815164028tsa03-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่งนครสวรรค์
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603002
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 500.00 บาท

   

 • 20160813170434nakonsawan.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่งนครสวรรค์
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11601001
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20160815144926li07-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีฝรั่งเพชรสมบูรณ์
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701027
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160815140938li21-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาวสิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701028
  ขนาด : 1/4ปอนด์
  ราคา : 30.00 บาท

   

 • 20160806100303green bean lamnamshe.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103059
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160729172212cilantro saisamorn.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี สายสมร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101012
  ขนาด : 350 กรัม
  ราคา : 90.00 บาท

   

 • 20160729171846cilantro saipiroon.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี สายพิรุณ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101013
  ขนาด : 300 กรัม
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20160815150921ch01-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี พูนผล
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201008
  ขนาด : 300
  ราคา : 70.00 บาท

   

 • 2016081510241510301007-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301007
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 95.00 บาท

   

 • 20160814132043cilantro lotus-500x500.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี โลตัส
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10201021
  ขนาด : 300 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 20160713122402coriander.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชี
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205118
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท