สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์โหระพา


 • 20180214142849โหระพา ละมุน.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา พันธุ์ ละมุน
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905016
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171211085520โหระพาใบใหญ่.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพาใบใหญ่
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11201034
  ขนาด : 30 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20171207163333โหระพา แม็กนั่ม อีเอส-981..jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605012
  ขนาด : 0.90 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171207163249โหระพา แม็กนั่ม อีเอส-981.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา ซองใหญ่
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10601005
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 80.00 บาท

   

 • 20171205145238โหระพา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205020
  ขนาด : 2 กรัม 1300 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171204103353โหระพา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพาเกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305011
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171204102436โหระพา 250 กรัม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301011
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 320.00 บาท

   

 • 20171129112032โหระพา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205035
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20170703161916โหระพาจัมโบ้.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ โหระพา จัมโบ้
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105202
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815144142li22-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพาสิงห์โต
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701035
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20160806095402Big basil.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา จัมโบ้
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10101017
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 70.00 บาท

   

 • 20160815102727pack14-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305002
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท