สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์มะเขือ


 • 20171211084909หยดเพชร.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะหยดน้ำลูกผสม พันธุ์ หยดเพชร
  ตรา ซีดไลน์
  รหัสสินค้า : 70103030
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 180.00 บาท

   

 • 20171205140028มะเขือจานม่วง นิลทิพย์.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือจานม่วง พันธุ์ นิลทิพย์
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205042
  ขนาด : 0.5 กรัม 100 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171129110815มะเขือจานขาว.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือจานขาว
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205140
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171129110650มะเขือเปราะจาว.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะจาว
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205075
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171129110547มะเขือเจ้าพระยา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเจ้าพระยา
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205076
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171001082459ดาวิกา.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ มะเขือเปราะลูกผสม F1 ดาวิกา
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103168
  ขนาด : 3,000 เมล็ด
  ราคา : 360.00 บาท

   

 • 20170703152035มะเขือเปราะหยาดทิพย์.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ มะเขือเปราะลูกผสม F1 หยาดทิพย์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105165
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703150318มะเขือเปราะเคอร์มิตขั้วยาว 59.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ มะเขือเปราะลูกผสม F1 เคอร์มิตขั้วยาว 59
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105194
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160814125414monkey.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือม่วงลิง 20
  ตรา ซีดไลน์
  รหัสสินค้า : 10303010
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20160814124216yodsawan.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ หยดสวรรค์
  ตรา เอสเคไทอะกริคัลเจอร์
  รหัสสินค้า : 70103005
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160815153349ry2-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะหยดน้ำ9
  ตรา รอยัลซีด
  รหัสสินค้า : 11503013
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 350.00 บาท

   

 • 20160815153318ry4-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะหยดน้ำ
  ตรา รอยัลซีด
  รหัสสินค้า : 11503012
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160809123829namyod ratchaburi.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ น้ำหยดราชบุรี
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403003
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20160806114848brinjal yadtip.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ หยาดทิพย์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103031
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 340.00 บาท

   

 • 20160814133039maneejuntra-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ มณีจันทรา
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203104
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 230.00 บาท

   

 • 20160713150646round eggplant.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือไข่เต่าเขียว
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205071
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713150305round eggplant white.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือไข่เต่าขาว
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205070
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713150118round eggplant 2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ ม่วง
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205077
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713141713eggplant.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ จานม่วง
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205074
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท