สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์บวบ


 • 20180214135759บวบงู นาคราช.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบงู พันธุ์ นาคราช F1
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905009
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20180214102516บวบงู นาคราช.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบงู พันธุ์ นาคราช
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14903001
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20171212081452บวบหอม รจนา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบหอมลูกผสม พันธุ์ รจนา
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403071
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20171211142443ศรีนวล TA027.jpg
 • เมล็ดพันะุ์ บวบเหลี่ยม พันธุ์ ศรีนวล TA027
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603033
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท

   

 • 20171205133923บวบงู.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบงู พันธุ์เห่าดง
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205034
  ขนาด : 5 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205133120บวบเหลี่ยม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบ พันธุ์บวบเหลี่ยม
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205046
  ขนาด : 5 กรัม 35 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171129112850ซูกินี กรีนเดย์.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ซูกินี กรีนเดย์
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205164
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171129111648บวบหอม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบหอม
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205061
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171129111556บวบงู.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบงู
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205060
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171001083547คอบร้า.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103093
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 290.00 บาท

   

 • 20170926163229เฮอร์คิวลิส.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบเหลี่ยมลูกผสม F1 เฮอร์คิวลิส
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105168
  ขนาด : 25 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170926163126สายฝน.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบหอมลูกผสม F1 สายฝน
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105218
  ขนาด : 25 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170926162725โรมัน.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบเหลี่ยมลูกผสม F1 โรมัน
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105227
  ขนาด : 25 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170926161356ซุปเปอร์ เอ.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบเหลี่ยมลูกผสม F1 ซุปเปอร์ เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105196
  ขนาด : 25 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170926160611คอบร้า.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบงูลูกผสม F1 คอบร้า
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105216
  ขนาด : 10 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170705150715บวบหอม.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ บวบหอม
  ตรา บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จำกัด
  รหัสสินค้า : 70103043
  ขนาด : 60 กรัม
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20160815152024av09-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยมซิโก้69
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403017
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160806122417Zucchini vickerA.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม วิกเกอร์เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103149
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 370.00 บาท

   

 • 20160806121046Zucchini paktai.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ปักษ์ใต้
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103143
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 330.00 บาท

   

 • 20160806120732Zucchini superA.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103087
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 350.00 บาท

   

 • 20160806120110Zucchini cesar.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซีซาร์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103084
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 330.00 บาท

   

 • 20160806115614Zucchini hercules.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม เฮอร์คิวลิส
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103081
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160725174842dok srinil 250g.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ดกศรีนิลTA081
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603037
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,280.00 บาท

   

 • 20160725165522dok srinil 100g.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ดกศรีนิลTA081
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603036
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 550.00 บาท

   

 • 20160725165222sri nual.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยมดก ศรีนวลTA027
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603032
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 450.00 บาท

   

 • 2016081511062010303060-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกเขียว
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303060
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท

   

 • 2016081510592210303061-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกดำ
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303061
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160724114806komphagkeaw.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกเขียว
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305002
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160814132714zucchini snakky004-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบ สเน็กกี้004
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203064
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 140.00 บาท

   

 • 20160713145834ridge gourd.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205062
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160707191613Zucchini hercules big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม เฮอร์คิวลิส
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103082
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,200.00 บาท

   

 • 20160707191344Zucchini superA big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซุปเปอร์เอ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103088
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,350.00 บาท

   

 • 20160707175252Zucchini cesar big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม ซีซาร์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103085
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 1,200.00 บาท