สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว


 • 20180214141346ข้าวโพดข้าวเหนียว จินตมณี.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์จินตมณี F1
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905014
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20180214141033ข้าวโพดข้าวเหนียว สโรชา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์สโรชา F1
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905013
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20180214140554ข้าวโพดข้าวเหนียว อินทรีย์.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียว พันธุ์อินทรีย์ F1
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905012
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20180116160053ข้าวโพดแฟนตาซี 35 1 กก..jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม แฟนตาซี35
  ตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรแดงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10205083
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 690.00 บาท

   

 • 20171129095934ข้าวโพดแปดแถว.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดแปดแถว
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205043
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171128114026ข้าวโพดสองสี สวีทไวโอเล็ท.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียวหวานสองสีลูกผสม สวีทไวโอเล็ท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103171
  ขนาด : 200 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20171128113604ไวโอเล็ทไวท์ 926.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม ไวโอเล็ทไวท์ 926 F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103166
  ขนาด : 200 กรัม
  ราคา : 160.00 บาท

   

 • 20171128113107สวีทไวท์ 25.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม สวีทไวท์ 25 F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103165
  ขนาด : 200 กรัม
  ราคา : 160.00 บาท

   

 • 20171128091612บิ๊กไวท์ 852.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม F1 บิ๊กไวท์ 852
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105233
  ขนาด : 80 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20171001081641สวีทไวท์ 25.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม F1 สวีทไวท์ 25
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105206
  ขนาด : 80 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170705171312ข้าวโพด เหนียวทับทิม.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม เหนียวทับทิม F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103145
  ขนาด : 1,000 กรัม
  ราคา : 690.00 บาท

   

 • 20170703152813ข้าวโพดไวโอเล็ทไวท์ 926.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม F1 ไวโอเล็ทไวท์ 926
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105166
  ขนาด : 80 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703143640ข้าวโพดเหนียวทับทิม.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม F1 เหนียวทับทิม
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105191
  ขนาด : 80 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160814091246pcf02-500x500.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียวแฟนซีสีม่วง 111
  ตรา แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์
  รหัสสินค้า : 11903007
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 680.00 บาท

   

 • 20160806143146corn sweet violet.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด สวีทไวโอเล็ท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103137
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 830.00 บาท

   

 • 20160806141056corn violet white 926.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด ไวโอเล็ทไวท์926
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103110
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 660.00 บาท

   

 • 20160806140659corn sweet white 25.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด สวีทไวท์25
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103108
  ขนาด : 5000 เมล็ด
  ราคา : 690.00 บาท

   

 • 20160806133734corn big white852.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด บิ๊กไวท์ 852
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103106
  ขนาด : 1000 กรัม
  ราคา : 520.00 บาท

   

 • 20160724113126nuabnub60.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพดข้าวเหนียว หนึบหนับ60
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303111
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 85.00 บาท

   

 • 2016081510233611960105_514784215339088_7017812872796410195_n.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด โชคดี59
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303007
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 75.00 บาท