สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์เมล่อน,แคนตาลูป


 • 20171207162710แคนตาลูปฮันนี่สวีท 1846.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป ฮันนี่ สวีท 1846 ซองใหญ่
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605047
  ขนาด : 0.95 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20171207162423เมล่อน อัลฟ่า.jpg
 • เมล็ดพันธู์ เมล่อน อัลฟ่า ที209 ซองใหญ่
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605045
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20171207162011แคนตาลูป ศรีทอง 1382.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูปสีทอง 1382 ซองใหญ่
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605049
  ขนาด : 2.90 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20171207160814เมล่อน กรีนเน็ต T778.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ เมล่อน พันธุ์ กรีน เน็ต ที77
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605056
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 720.00 บาท

   

 • 20171207160335แคนตาลูป พอท ออเร้นจ์.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูบ พอท ออเร้นจ์ ที1957 ซองใหญ่
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605043
  ขนาด : 2.40 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20170926155649กนกกาญจน์.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แคนตาลูปลูกผสม F1 กนกกาญจน์ 108
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105212
  ขนาด : 30 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170705165600แคนตาลูป กรีน เน็ต ที778.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ เมล่อน แคนตาลูป กรีน เน็ต ที778
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605021
  ขนาด : 3.70 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20170705165048แคนตาลูป โซพี 1889.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ เมล่อน แคนตาลูป โซพี 1889
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605042
  ขนาด : 0.82 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20170705164548แคนตาลูป ทองสยาม ทีเอ034.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ เมล่อน แคนตาลูป ทองสยาม ทีเอ034
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605048
  ขนาด : 2.90 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20170705164019แคนตาลูป สกาย ร็อกเก็ต 221.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ เมล่อน แคนตาลูป สกาย ร็อกเก็ต 221
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605044
  ขนาด : 4 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท

   

 • 20170705152613แคนตาลูป กนกจันทร์ 908.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ เมล่อน แคนตาลูปลูกผสม กนกจันทร์ 908 F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103158
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 520.00 บาท

   

 • 20170705133328แคนตาลูป สวีท ดี-162.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ เมล่อน แคนตาลูปลูกผสม สวีท ดี-162
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403042
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 650.00 บาท

   

 • 20160815152058sweet D25-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป สวีทD25
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403039
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 450.00 บาท

   

 • 20160806135427cantaloupe kanokkarn108.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป กนกกาญจน์108
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103150
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 720.00 บาท

   

 • 201607251741151382 golden lady.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป ศรีทอง1382
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603054
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 860.00 บาท

   

 • 20160815135532ky04-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูปฮันนี่ดิว1348
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603051
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 700.00 บาท

   

 • 20160725170758new sunlady 999.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป นิวซันเลดี้999
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603050
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 670.00 บาท

   

 • 20160725170325green net T778.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป ผิวตาข่าย กรีนเน็ทT778
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605021
  ขนาด : 3.70 กรัม
  ราคา : 200.00 บาท