สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ดาวเรือง


 • 20171204104621ทองอร่ามศรี.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรือง ซองใหญ่
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10304004
  ขนาด : 1000 เมล็ด
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20171129112938ดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรือง ฮันนี่ โกลด์
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205137
  ขนาด : 10 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171128081439เทวี.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรืองลูกผสม F1 เทวี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105167
  ขนาด : 20 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20171001072719รัศมี สีเหลือง.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ดาวเรืองลูกผสม F1 รัศมี สีเหลือง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105190
  ขนาด : 15 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170705162444ดาวเรือง ไดม่อน เยลโลว์.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ดาวเรืองกระถางลูกผสม ไดม่อน เยลโลว์ F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10104010
  ขนาด : 500 เมล็ด
  ราคา : 500.00 บาท

   

 • 20170705161256ดาวเรือง เหลืองอร่ามศรี.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ดาวเรือง เหลืองอร่ามศรี
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10304015
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20170705160749ดาวเรืองทองอร่ามศรี 59.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ดาวเรืองตัดดอก ทองอร่ามศรี 59
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10304003
  ขนาด : 500 เมล็ด
  ราคา : 480.00 บาท

   

 • 20170703164807ดาวเรืองราชาวดี.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ดาวเรืองลูกผสม F1 ราชาวดี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105199
  ขนาด : 15 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703164240ดาวเรืองวีนัส.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ดาวเรืองลูกผสม F1 วีนัส สีเหลือง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105201
  ขนาด : 15 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160806153502daoreung.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรือง ดาวน้อย
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10104008
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 1,050.00 บาท

   

 • 20160806141554daoreung.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรือง ดาวน้อย
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10104006
  ขนาด : 500 เมล็ด
  ราคา : 630.00 บาท

   

 • 20160806103155daoreung.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ดอกดาวเรือง ดาวน้อย
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10104005
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 150.00 บาท