สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ผักซอง


 • 20171205153745หอมแย้ ธารโต.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ หอมแย้ พันธุ์ ธารโต
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205054
  ขนาด : 5 กรัม 1950 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205153218ยี่หร่า (ใบรา).jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ยี่หร่า (ใบรา)
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205082
  ขนาด : 0.02 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205153012สาระแหน่ไทยใบหอม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ สาระแหน่ไทยใบหอม พันธุ์ ขะแยะ (สะแน่)
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205079
  ขนาด : 0.02 กรัม 200 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205152427มะนอย.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะนอย
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205049
  ขนาด : 1 กรัม 30 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171204104218ปอเทือง.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ปอเทือง
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305046
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171204103957มะระ หยกไชน่า.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะระลูกผสม หยกไชน่า
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305046
  ขนาด : 10 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171129103618พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหวาน แคลิฟอร์เนีย
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205158
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171128090931จอมทอง 2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มเขียวลูกผสม F1 จอมทอง2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105209
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20171128090703ซุปเปอร์ ฮอท.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ซุปเปอร์ ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105183
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20171128090435ซุปเปอร์ ฮอท2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ซุปเปอร์ฮอท2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105214
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170926161759ทองยอดสน.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ทองยอดสน
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105214
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703162513กวางตุ้งสองฝั่งโขง.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ผักกาดกวางตุ้งดอก สองฝั่งโขง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105204
  ขนาด : 5,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703135403มะเขือยาวท๊อปกัน.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ มะเขือยาวลูกผสม F1 ท็อปกัน
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105172
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703132417แตงร้านบิ๊กกรีน 25.jpg
 • แตงร้านลูกผสม F1 บิ๊กกรีน 25
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105161
  ขนาด : 70 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160807132149pot orange T1957.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป พอม ออเร้นจ์ ที1957
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605043
  ขนาด : 4 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160729164412cucumber big C.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แตงร้าน บิ๊กซี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103070
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 110.00 บาท

   

 • 20160725141403honey dew1348.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป ฮันนี่ ดิว 1348
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605024
  ขนาด : 4 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160725140947alpha TA209.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป อัลฟ่า ทีเอ209
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605023
  ขนาด : 3 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160725140538golden lady 1382.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป ศรีทอง 1382
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605025
  ขนาด : 5 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160725140258green net T778.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แคนตาลูป กรีน เน็ต ที778
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605021
  ขนาด : 7 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 2016081512213905-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ฟักทอง อิสเทอร์นไรซ์774
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605031
  ขนาด :
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 2016081512193215-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวเจ้าพระยา697
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603124
  ขนาด : 40 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20160815073432pack14-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ โหระพา เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305011
  ขนาด : 2 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160724092126manglug.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลัก เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305009
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165829pack02-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง เพชรอีมุ่น
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305024
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165525pack24-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แตงไทอ่อน ลายชะโด
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305001
  ขนาด : 60 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165353pack23-228x228.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แตงโมอ่อน เขียวรูปไข่
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305016
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160724092422ok 30.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แตงกวา โอเค30เบอร์9
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305014
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165308pack06-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แตงกวา ร้อยล้าน
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305001
  ขนาด :
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160724092256jaw-angthong.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือเปราะ จาวอ่างทอง
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305025
  ขนาด : 250 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160724092154keawsumlee.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือยาว เขียวสำลี
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305027
  ขนาด : 200 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160724092224pumpoung.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะเขือพวงไร้หนาม พุ่มพวง
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305026
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165230pack03-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ฟักทอง ทองเนื้อเก้า
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305022
  ขนาด : 20 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165203pack04-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ฟักทอง ทองเนื้อสี่
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305023
  ขนาด : 20 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814165127pack18-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ดกยอดธง
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305040
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164854pack09-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักโขม เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305041
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164756pack10-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักบุ้งจีน เสนี20
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305010
  ขนาด : 500 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164702pack08-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักชีลาว เกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305008
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164612pack11-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ผักคะน้า มหาราช55
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305007
  ขนาด : 15
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164546pack17-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกเขียว
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305021
  ขนาด : บรรจุ 20 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164407pack26-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ บวบเหลี่ยม คมแฝกดำ
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305001
  ขนาด : 20 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164300pack29-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วพู ป้าชุบ
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305018
  ขนาด : 15
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164142pack31-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง6
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305028
  ขนาด : 20
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160724092504klong13.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง13
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305019
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814164044pack30-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง10
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305017
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814163934103050011-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด โชคดี59
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305037
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814163843Untitled-1-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ข้าวโพด หนึบหนับ 60
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305013
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814163810pack12-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กวางตุ้ง ต้นบางไทร35
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305001
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814163716pack13-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กวางตุ้ง ดอกบางบาล35
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305005
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160814163618pack28-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ กระเจี๊ยบเขียว ฮิซาโอะ
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305012
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20160713145216pepper.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มขาว
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205001
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713111446bitter gound.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ มะระจีน
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205001
  ขนาด : 10 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท