สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว


 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว พันธุ์ สีพันดอน
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905041
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20180214151239ถั่วฝักยาว เจ้าพิภพ.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว พันธุ์ เจ้าพิภพ
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905040
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20180214103057ถั่วฝักยาว เจ้าพิภพ.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว(คัดพิเศษ) พันธุ์ เจ้าพิภพ
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14903004
  ขนาด : 70 กรัม
  ราคา : 50.00 บาท

   

 • 20171211144406ถั่วแขกฝักกลม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วแขกฝักกลม พันธุ์เมล็ดสีดำ
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10703006
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 40.00 บาท

   

 • 20171211143003ถั่วฝักยาว เจ้าพระยา 697.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว พันธุ์ เจ้าพระยา 697
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603020
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20171211085836ถั่วฝักยาว เพชรขจี.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว พันธุ์ เพชรขจี
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603036
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 80.00 บาท

   

 • 20171205141755ถั่วฝักยาว.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว พันธุ์ถั่วเนื้อเจ้าสำราญ
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205047
  ขนาด : 5 กรัม 25 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205141506ถั่วพุ่ม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วพุ่ม
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205033
  ขนาด : 10 กรัม 50 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171127090517ถั่วฝักยาวลำน้ำพอง.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ลำน้ำพอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103058
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 450.00 บาท

   

 • 20171127090148ถั่วฝักยาวลำน้ำพอง.เล็ก.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว ลำน้ำพอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103057
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 170.00 บาท

   

 • 20170703142738ถั่วฝักยาวลำน้ำชี.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105159
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703134351ถั่วฝักยาวเขียวดกโกลด์.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ ถั่วฝักยาว เขียวดกโกลด์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105176
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703133204ถั่วฝักยาวลำน้ำพอง.jpg
 • ถั่วฝักยาว ลำน้ำพอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105164
  ขนาด : 100 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 2016081510435610303091-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง8
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303091
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160815074039klong10 small.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง10 (ถั่วเนื้อ)
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303025
  ขนาด : 100กรัม
  ราคา : 70.00 บาท

   

 • 20160814131125saythip.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวสายทิพย์
  ตรา บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จำกัด
  รหัสสินค้า : 70103011
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 195.00 บาท

   

 • 20160814125037nuaethong9.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว เนื้อทอง 9
  ตรา ซีดไลน์
  รหัสสินค้า : 70103024
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 240.00 บาท

   

 • 20160814123934rado-green.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ราโด้กรีน
  ตรา เอสเคไทอะกริคัลเจอร์
  รหัสสินค้า : 14103001
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160814123634rapepat13.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ระพีพัตร13
  ตรา เอสเคไทอะกริคัลเจอร์
  รหัสสินค้า : 70103002
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160813172359petkajee.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวเพชรขจี
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603010
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160815164701tsa01-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาวสามชุก
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603009
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160815153233ry1-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วเนื้อเพชรหยก
  ตรา รอยัลซีด
  รหัสสินค้า : 11503015
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 220.00 บาท

   

 • 20160806114018green bean keawdok5.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว เขียวดก5
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103056
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 250.00 บาท

   

 • 20160806114135green bean lamnamshe.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ลำน้ำชี
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103060
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 300.00 บาท

   

 • 20160815103630klong6 big-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง6 (ถั่วเนื้อ)
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303024
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 230.00 บาท

   

 • 20160724163246klong10 big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง10 (ถั่วเนื้อ)
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303026
  ขนาด : 500 กรัม
  ราคา : 230.00 บาท

   

 • 20160815102920klong13 small-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง13 (ไร้ค้าง)
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303015
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 120.00 บาท

   

 • 20160724104636klong6 small.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง6 (ถั่วเนื้อ)
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303023
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 2016081507355810303081-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ ถั่วฝักยาว ดกคลอง5 (ถั่วเส้น)
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10303081
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 60.00 บาท