สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์แฟง


 • 20171211084217แฟง บางระจัน.jpg
 • เมล็ดพันธุ์แฟงลูกผสม พันธุ์ บางระจัน
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403047
  ขนาด : 100 กรัม
  ราคา : 190.00 บาท

   

 • 20171208095857แฟง ออสก้าร์ ทีเอ073.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง พันธุ์ ออสก้าร์ ทีเอ073
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605037
  ขนาด : 0.88 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20170926163001สะพายเพชร.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แฟงไส้ตันลูกผสม F1 สะพายเพชร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105182
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170926162259ปิ่นแก้ว.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แฟงไส้ตันลูกผสม F1 ปิ่นเเก้ว
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105224
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170705153415แฟง ไอยรา.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แฟงผลใหญ่ลูกผสม ไอยรา F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103164
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 400.00 บาท

   

 • 20170703153655แฟงสะพายทอง.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แฟงไส้ตันลูกผสม F1 สะพายทอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105169
  ขนาด : 50 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815164257tsa04-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟงพระลักษ์
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603029
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 360.00 บาท

   

 • 20160815164350tsa05-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟงพระราม
  ตรา ที เอส เอ
  รหัสสินค้า : 11603030
  ขนาด : 50
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160815153055av12-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟงสลาตัน
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403021
  ขนาด : 50
  ราคา : 350.00 บาท

   

 • 20160806140302marrow pinkeaw.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง ปิ่นแก้ว
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103148
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 580.00 บาท

   

 • 20160806134551marrow pintong.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง ปิ่นทอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103052
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 550.00 บาท

   

 • 20160806134235marrow waxless.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง แวกซ์เลส530
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103104
  ขนาด : 50
  ราคา : 480.00 บาท

   

 • 20160806125036marrow sapaipet.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง สะพายเพชร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103103
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 490.00 บาท

   

 • 20160806124712marrow pintong.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง สะพายทอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103101
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 450.00 บาท

   

 • 20160806104658fang sapaipet.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง สะพายเพชร
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103102
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 155.00 บาท

   

 • 20160806102842fang sapaitong.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง สะพายทอง
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103100
  ขนาด : 10 กรัม
  ราคา : 140.00 บาท

   

 • 20160724115957phetemun.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง เพชรอีมุ่น
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10305002
  ขนาด : 15 กรัม
  ราคา : 100.00 บาท

   

 • 20160713151833wax gound.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แฟง
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205068
  ขนาด : 33 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท