สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์พริกใหญ่


 • 20180214150748พริกมัน รสนิยม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกมัน พันธุ์ รสนิยม
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905037
  ขนาด : 0.4 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160806152741chili vida s.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มเขียว ไวต้าเอส
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103006
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160806144910chili sabunngaa.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มขาว สะบันงา
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103008
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 950.00 บาท

   

 • 20160806144131chili jomtong2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มเขียว จอมทอง2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103003
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160806124215chili maneekarn.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก มณีกาญจน์
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103131
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 420.00 บาท

   

 • 20160815134936ky12-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกสันทราย
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603028
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 420.00 บาท

   

 • 2016081513485719-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเผ็ดกระดังงาTB101
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603006
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 390.00 บาท

   

 • 20160815133713ky11-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเหลืองออเร้นจ์T2005
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603008
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160815133626ky18-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเผ็ดแม่ปิงFH80
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603001
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160815133543ky19-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเผ็ดนางพญา
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603003
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160815133513ky20-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเผ็ดจักรพรรดิTB-101
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603002
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160814141353yoksawan1060 20g-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริก หยกสวรรค์1060
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203009
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160814140820yoksiam 1059 20g-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริก หยกสยาม1059
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203016
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 380.00 บาท

   

 • 20160713110029bird chilli.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหยวก
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205120
  ขนาด : 80 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160713105745bird chili.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเหลือง
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205152
  ขนาด : 90 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20160711170031yoksiam 1059.jpg
 • พริก หยกสยาม1059
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203011
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160711165500yoksawan1060.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริก หยกสวรรค์1060
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203009
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท