สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์พริกเล็ก


 • 20180214111720พริก ท่าหลวง.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริก พันธุ์ ท่าหลวง F1
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905005
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20180116155047เพชรมงคล 50 ก..jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูลูกผสม เพชรมงคล
  ตรา ห้างหุ้นส่วนจำกัดศรแดงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10103176
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,100.00 บาท

   

 • 20171211084647พริกอัมพวา.jpg
 • เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสม พันธุ์ อัมพวา
  ตรา แอ๊ดว้านซ์ซีดส์
  รหัสสินค้า : 11403056
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 800.00 บาท

   

 • 20171208095105พริก เรดฮอท ทีเอ100.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริก เรดฮอท ทีเอ100
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605063
  ขนาด : 0.40 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171208094817พริก โพลาลิส 1838.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริก โพลาลิส 1838
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10605030
  ขนาด : 0.10 กรัม
  ราคา : 20.00 บาท

   

 • 20171205135247พริกขี้หนูสวน จิ๊ดจ๊าด.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูสวน พันธุ์จิ๊ดจ๊าด
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205037
  ขนาด : 30 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205135102พริกขี้หนูจินดาดำ.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู จินดาดำ พันธุ์ฮอตฮิต
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205036
  ขนาด : 1 กรัม 200 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171205134413หริกกระเหรี่ยงเวียงพิงค์.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกกระเหรี่ยง พันธุ์เวียงพิงค์
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205070
  ขนาด : 0.5 กรัม 95 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171129130619พริกขี้หนู ดวงมณี กป..jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูลูกผสม ดวงมณี
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10203112
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 480.00 บาท

   

 • 20171129103451พริกขี้หนู.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205063
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171127093803พริกขี้หนูลูกผสม เพชรมงกุฎ.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูลูกผสม เพชรมงกุฎ F1
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103157
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท

   

 • 20170704064659พริกขี้หนูซุปเปอร์ฮอท 2.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ซุปเปอร์ฮอท 2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105177
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20170703154248พริกซุปเปอร์ฮอท.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ พริกขี้หนูลูกผสม F1 ซุปเปอร์ ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105183
  ขนาด : 150 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160815144447li31-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหอมบูรพา
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10703001
  ขนาด : 1/4 ปอนด์
  ราคา : 60.00 บาท

   

 • 20160806143840chili super hot 1 big.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103019
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160806124443chili super hot 1.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103018
  ขนาด : 20 กรัม
  ราคา : 420.00 บาท

   

 • 20160806102324chili SH.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103017
  ขนาด : 5 กรัม
  ราคา : 140.00 บาท

   

 • 20160815135758ky14-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกเรดฮอท
  ตรา เพื่อนเกษตรกร
  รหัสสินค้า : 10603068
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 850.00 บาท

   

 • 2016081511051310303003-130x130.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ดกยอดธง
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301007
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 900.00 บาท

   

 • 20160717132518chili yokkhao31.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกหนุ่มขาว หยกขาว31
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103011
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,050.00 บาท

   

 • 20160717132130chili petdam.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู เพชรดำ
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103116
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,000.00 บาท

   

 • 20160717131921chili super hot 2.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนู ซุปเปอร์ฮอท2
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10103014
  ขนาด : 50 กรัม
  ราคา : 1,050.00 บาท

   

 • 20160713110501bird pepper.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ พริกขี้หนูสวน
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205064
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท