สินค้าใหม่ คุณภาพดี ราคาถูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลูกค้ามันใจ ในคุณภาพ ราคา และการส่งสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เทคนิค และ วิธีการปลูก

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เมล็ดพันธุ์แมงลัก


 • 20180214145302แมงลัก หอมนวล.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลัก พันธุ์ หอมนวล
  ตรา เอกะ ฮอร์ติ โปร จำกัด
  รหัสสินค้า : 14905028
  ขนาด : 0.5 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171211143500แมงลัก.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลัก
  ตรา หจก.พืชพันธุ์ตราสิงห์
  รหัสสินค้า : 10701036
  ขนาด : 30 กรัม
  ราคา : 30.00 บาท

   

 • 20171205144846แมงลัก.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลัก
  ตรา ฉั่วย่งเซ้งพันธุ์พืช
  รหัสสินค้า : 11205019
  ขนาด : 5 กรัม 2800 เมล็ด
  ราคา : 10.00 บาท

   

 • 20171204103127แมงลัก 250 กรัม.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลักเกษตร
  ตรา เจียเซ่งเฮงการเกษตร
  รหัสสินค้า : 10301012
  ขนาด : 250 กรัม
  ราคา : 130.00 บาท

   

 • 20170703163027แมงลักหอมไท.jpg
 • เมล็ดพันธ์ุ แมงลัก หอมไท
  ตรา อิสท์ เวสท์ ซีด
  รหัสสินค้า : 10105181
  ขนาด : 1,000 เมล็ด
  ราคา : 25.00 บาท

   

 • 20160713143103hoary basil.jpg
 • เมล็ดพันธุ์ แมงลัก
  ตรา เจียไต๋
  รหัสสินค้า : 10205034
  ขนาด : 1 กรัม
  ราคา : 10.00 บาท